Polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkowników serwisów internetowych ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego też publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisów internetowych przez Porsche Inter Auto Polska Sp z o.o. (PIA Polska).

I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

 1. Dane dotyczące użytkowników serwisów internetowych przetwarzane są przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 118a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonegoprzez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108213, kapitał zakładowy w wysokości: 8 837 400 PLN, NIP 646-10-02-655. PIA Polska w odniesieniu do danych osobowych użytkowników jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zmianami).
 2. Dane osobowe użytkowników są zbierane wyłącznie za zgodą i wiedzą odwiedzających stronę internetową.Przeglądanie stron serwisów PIA Polska nie wymaga podania danych osobowych. Jednak podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, PIA Polska zbiera informacje, dotyczące korzystania z serwisów internetowych PIA Polska przez użytkowników. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych. Informacje te, jak np. data, czas pobytu na stronie lub nazwa dostawcyInternetu, są rejestrowane wyłącznie anonimowo i nie są przyporządkowane do osobistych danych użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; ich niepodanie może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisów PIA Polska. Użytkownikom przysługuje w każdym przypadku prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądaniaczasowego lub trwałego zaprzestania przetwarzania danych osobowych, jak również żądania ich usunięcia w przypadkach określonych przez prawo.
 4. Zbierane przez PIA Polska dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zmianami). Dane zbierane są w celu realizacji usług oraz w celach marketingowych, w tym do bezpośredniego marketingu naszych produktów lub usług.
 5. PIA Polska nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwowe i samorządowe na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub ma na celu realizację zleconych przez PIA Polska akcji marketingowych.
 6. Każdy Użytkownik jest uprawniony, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, do złożenia wniosku i uzyskania pisemnej informacji na temat dotyczących go danych osobowych gromadzonych przez PIA Polska w związku z korzystaniem z serwisów internetowych PIA Polska przez użytkownika. Zapytania należy składać mailowona adres PIA Polska info@porscheinterauto.pl

II. Polityka cookies i innych podobnych technologii

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych użytkownikom PIA Polska stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Serwery mogą odczytać te informacje przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.
 2. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii, które mogą być stosowane w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies ("ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych PIA Polska. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego wymagających uwierzytelnienia,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa i wykrycia nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • umożliwiających zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym PIA Polska będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 7. Włączenie opcji blokowania plików cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych PIA Polska z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających logowania.
 9. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego PIA Polska, a następnie wykorzystywane przez współpracujące z PIA Polska firmy badawcze oraz dostawców aplikacji internetowych i multimedialnych.
 10. Zamieszczenie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego PIA Polska nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

*) Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące i nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie przykładowo obrazują prezentowane treści. Niektóre elementy wyposażenia opisane i demonstrowane na stronie mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktów w danym kraju należy kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. Wszelkie wiążące ustalenia dotycz?ce wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

Poziomy CO2 lub poziomy zużycia paliwa przedstawione na niniejszej stronie są poziomami, które zostały określone podczas świadectwa homologacji pojazdu. Poziomy te mogły został niewłaściwie określone. Dokładamy wszelkich starań aby wyjażnić tą kwestię możliwie jak najszybciej i, jeżli zajdzie taka potrzeba, dokonamy korekty tych poziomów we współpracy z odpowiednimi w?adzami.

Szanowni Państwo,

W związku z awarią po stronie operatora telefonicznego, serdecznie przepraszamy za utrudnienia w kontakcie z salonem i prosimy o ewentualny kontakt mailowy.
Operator pracuje nad usunięciem usterki.

Za utrudnienia przepraszamy.

schowaj
rozwiń